#MLIDD Online interactievormen #7-1

Graag kom ik middels deze bijdrage aan mijn weblog nog even terug op mlidd-online-interactievormen. In deze blog is met name de didactiek uitgewerkt. Graag neem ik u mee in een ICT instrument dat ik met enige regelmaat inzet.

In de vorige blog ben ik al ingegaan op instructie geven, ervaren van leren en beoordelen. Hoe gebruik ik Facebook bij deze drie elementen. Hierbij moet opgemerkt worden dat ik veelal voor een groep studenten een aparte Facebookgroep aanmaak.

Instructie geven:
In de Facebookgroep plaats ik een opdracht. Dit is veelal een leesopdracht aangevuld met een inspiratievideo die ik van Vimeo, Youtube of Ted haal. Bij de opdracht wordt ook een deadline gesteld. De docent kan, tijdens de periode dat de opdracht gemaakt moet worden, een controlevraag online stellen of de studenten de opdracht begrijpen. Mochten er vragen zijn, dan kunnen de student op een centrale plaats vragen stellen en reageren op de vragen van (mede) studenten. Ook kan de student de opdracht nalezen. Dit 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Voor de docent zit het voordeel er in dat, als studenten reageren op elkaars vragen, dat deze de regie kan houden. Het beantwoorden van elkaars vragen is meteen het bruggetje naar het ervaren van leren.

Ervaren van leren:
De student kan op een eigen kozen moment, de opdracht bestuderen en uitvoeren. Studenten die beweren een ochtendmens te zijn, doen dit ’s morgens, avondmensen doen dit dan ’s avonds. Het internet zit vol met informatie, de student kan deze informatie erbij pakken waardoor er meerder uitwerkingen mogelijk zullen zijn.

beoordelen:
Elke student zal individueel een uitwerking inleveren. Dat kan per sessie verschillen. Op dit moment kies ik er persoonlijk nog niet voor om dit ook in de groep te doen. Redenen hiervoor zijn dat studenten met een achterstand mogelijk weer inspiratie kunnen putten uit de ingeleverde items van een medestudent. Dit wordt ook wel het ‘meelifteffect’ genoemd. Aan de andere kant, alles is digitaal en studenten zullen zonder interventie van de facebookgroep ook informatie met elkaar gaan delen. Dit gebeurt echter op individueel niveau. Frequente ‘meelifters’ zullen dan ook individueel worden aangepakt.

De eindbeoordeling zal veel inspanning van de docent kosten. Wat mogelijk is, en dat ben ik deels aan het onderzoeken, of er op de manier zoals bovenstaande is beschreven, een peer-beoordeling mogelijk is. In PROOF, staan handvaten voor de docent om met peer-beoordelingen, of te wel peerassessements om te gaan. Een peer-beoordeling is geen doel opzicht, maar moet eeen bijdrage leveren aan de leerervaring. Hiermee zijn we weer aangekomen bij het ervaren van leren.

Resumerend:
Persoonlijk werk ik graag met Facebook voor onderwijsopdrachten. Dit om de volgende redenen:
– Facebook is een social media tool dat door 9 op de 10 jongeren gebruikt wordt, aldus Newcom (2012)
– Met Facebook kun men koppelingen maken naar andere (social media) tools;
– Facbook is zonder verdere instructies makkelijk te gebruiken door studenten;
– Facebookgroepen zijn af te schermen voor derden waardoor de studenten ‘veilig’ kunnen werken;
– Opdrachten zijn 247 (24 uur per dag, 7 dagen in de week) te raadplegen;
– De student kan centraal vragen stellen;
– Studenten kunnen reageren op elkaars inbreng;
– De docent kan online controle vragen stellen;
– De docent kan individuele berichten sturen;
– De docent kan op de antwoorden van vragen reageren;
– Bij een discussie kan de docent mee discussiëren;
– De docent houdt de regie.

Inspiratiebronnen:
http://www.socialmediameetlat.nl/pdf/newcom.pdf
http://www.surf.nl/nl/bijeenkomsten/Documents/PROOF_deliverable_leidraad-voor-docenten.pdf

Dit bericht is geplaatst in Master, Master Leren & Innoveren. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.