#MLIDD Reflectie ICT #4-2

In een eerder bericht heb ik al eens gesproken over de vier in balans monitor 2012. Onderstaande afbeelding geven de vier pijlers weer van de vier in balans monitor.

Een ander model dat ik al eens eerder besproken heb is het TPACK model van Koehler & Mishra (2006). Welke ik hieronder heb weer gegeven.

Als u op de afbeelding klikt leert u dat dit model is afgeleid van het PCK model van Shulman uit 1986. Dit model wijst erop dat een docent inzicht heeft in didactiek en vakinhoud. Het TPACK model laat zien dat onderwijs tegenwoordig een kennissamenspel is van geïntegreerde domeinen Van technologie, content en pedagogiek.

Bewust heb ik de twee modellen bij elkaar afgebeeld om u als lezer een inzage te geven dat deze modellen onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn. Vooralsnog wordt de docent aangestuurd door een managementteam. Het managementteam is doorgaans verantwoordelijk voor het verwoorden van een heldere strategische visie. De docent heeft zijn deskundigheid op zijn vakgebied. Door uitgevers en andere bronnen wordt er al digitaal leermateriaal beschikbaar gemaakt. Over het algemeen mag je aannemen dat een onderwijsinstelling in Nederland haar ICT infrastructuur redelijk in orde heeft. Door deze vier elementen in kaart te brengen is er een basis gelegd voor een verder gaande professionaliseringsslag in het onderwijs. De koppeling van TPACK is het samenspellen van de technologische pedagogische content kennis waardoor de lerende optimaal begeleid kan worden op een zinvolle, maar vooral leuke, manier.

Zelf maak ik regelmatig gebruik van technologie om bij de beleving van de student aan te sluiten. Afhankelijk van het doel zet ik YouTube, Facebook, Prezi of Whatsapp in. Eerder heb ik al Bison en Blackboard gebruikt, echter heb ik de voorkeur aan vrij beschikbare social media. Prezi is prachtig om realtime met de student mee te kijken bij de ontwikkeling van de presentatie die deze maakt. De student moet me dan wel uitnodigen om mee te mogen kijken. Als chatelement gebruik ik dan vaak Whatsapp of ik geef in de Prezi zelf opmerkingen. Middels deze manier van tutoring maak ik op een pedagogisch verantwoorde manier gebruik van de technologische kennis. Soms zelfs door er pro-actief content middels YouTube in de Prezi te plaatsen. Vanzelfsprekend is dit tijd en plaats onafhankelijk. (TPACK)

Als extra geef ik ook graag een voorbeeld van buiten de eigen onderwijspraktijk. Sugata Mitra (2008). doet regelmatig experimenten op het gebied van leren met behulp van ICT. Zie dit voorbeeld en u begrijpt wat ik bedoel. Dit voorbeeld is met name gericht op het TPK gedeelte van TPACK.

Dit bericht is geplaatst in Master, Master Leren & Innoveren. Bookmark de permalink.

1 Reactie op #MLIDD Reflectie ICT #4-2

 1. Hans Bruggeman zegt:

  Hoi Marco,

  Ik wil nog even reageren op jouw vraag in je volgende blog (ik kon daar niet reageren, vandaar dat ik het hier doe) Je zei daar over het beoordelen het volgende:

  ”Beoordelen
  Het beoordelen wordt nog ‘een hele kluif’. Als docent zit je tijdens een sessie niet bij de student en is er vertrouwen nodig dat de student zelf actief bij de sessie betrokken is. Ook al zie je dat de student online is, dan nog is het mogelijk dat de student passief betrokken is en tijdens de sessie meer gefocussed is op MTV, Facebook of andere activiteiten. Wat in mijn ogen altijd goed werkt is een reflectieverslag schrijven dat refereert aan de methode en de inhoud van een opdracht dat ‘lastig’ te beoordelen valt. Hier zit echter wel een crux, het aantal na te kijken verslagen zal met een online sessie toenemen. Ik nodig u als lezer dan ook graag uit om hierin mee te denken.”

  Misschien zou je gebruik kunnen maken van peersassement. Het voordeel daarvan (naast het feit dat het jou ontlast) is grotere betrokkenheid van de studenten bij elkaars leerproces. De kwaliteit van de beoordeling is natuurlijk wel belangrijk, maar dat kun je beinvloeden door een goed beoordelingsformulier maken. Jij hoeft dan alleen nog de beoordelingsformulieren te beoordelen (en misschien steekproefgewijs een paar reflecties). Het blijft natuurlijk wel een afweging tussen tijd en kwaliteit. Meer informatie (met name om die afweging te kunnen maken) vind je hier: http://onderwijskundigen.wordpress.com/2011/02/23/peer-assessment-in-de-praktijk-enkele-kwaliteitsissues/