#MLIDD Facebook als onderwijsinstrument #5-1

Docenten die open en transparant zijn op social media kunnen motiverend zijn voor studenten (Mazer, 2007). Studenten die tevreden zijn over hun studentenleven hebben er geen probleem mee om Facebook in te zetten voor klassikale activiteiten (Lampe, Wohn,
Vitak, Ellison, Wash, 2011). Dit nog niet wetende had ik al besloten om Facebook in te zetten voor onderwijsdoeleinden. Volgens onderzoeken blijkt dit dus ook een effectieve bijdrage te hebben aan de leerprestaties. Voorwaarde is wel dat de student zich prettig voelt in de onderwijssituatie op de hogeschool of universiteit alsmede op Facebook.

Mijn opgegeven, nog niet geaccordeerde, leerdoel voor de leerlijn Digitale Didactiek is Aan het einde van de leerlijn Digitale Didactiek is om zo eenvoudig mogelijk online discussies te modereren met als doel dat elke individuele student aan bod komt. Mijn leerdoel is technologisch en pedagogisch van aard. In mijn zoektocht naar bruikbare online instrumenten is, door de gelezen onderzoeken heel eenvoudig, Facebook als meest voorliggende antwoord naar voren gekomen.

Ik ben nu al enkele maanden aan het testen en Facebook is, net als andere onderzoeken vermelden, goed geschikt. Ik gebruik voor de verschillende onderwijsgroepen een eigen FacebookGroep die afgeschermd is voor derden. De student kan hier, binnen zijn eigen ‘beschermde’ groep, zijn mening geven of onderwerpen posten die ten grondslag liggen van het vakgebied waarvoor de groep is opgezet. Een voorbeeld is de Facebookgroep voor de Minor Ondernemen, je eigen zaak! Dit voorbeeld werk ik graag iets verder uit om u mee te nemen in mijn leerervaring.

Studenten en docenten delen gezamenlijk de groep. De documenten die geplaatst worden worden door Facebook bijgehouden en zijn eenvoudig terug te vinden onder de knop documenten. PowerPoint presentaties, proefverslagen en andere documenten zijn eenvoudig te plaatsen en voor de studenten te gebruiken. Ook kan de student zelf vakgerelateerde onderwerpen plaatsen en op reacties van medestudenten of docenten reageren. Bijzondere activiteiten kunnen worden aangemaakt als agenda item waardoor iedereen op de hoogte is van hetgeen van de student en docent verwacht wordt.

De voordelen van een facebookgroep zijn:
– eenvoudig te modereren
– plaats en tijd onafhankelijk
– online aanvulling op klassikale bijeenkomsten
– delen van vakgeralteerde onderwerpen
– vragen centraal stellen en antwoorden geven

Bij wijze van proef heb ik de studenten van de minor ondernemen, online op Facebook een instructie voor een opdracht gegeven. Ze moeten op uitzending gemist een uitzending bekijken van collegetour. Hierop moeten ze reageren en op Padlet.com onderwerpen noteren. Tijdens het vierde kwartiel komen we tijdens de klassikale bijeenkomsten terug op de genoteerde onderwerpen.

Literatuur:
Joseph P. Mazer; Richard E. Murphy; Cheri J. Simonds, I’ll See You On “Facebook”: The Effects of Computer-Mediated Teacher
Self-Disclosure on Student Motivation, Affective Learning, and Classroom Climate
, 2007

By Cliff Lampe, Donghee Yvette Wohn, Jessica Vitak, Nicole B. Ellison, and Rick Wash, Student use of Facebook for organizing
collaborative classroom activities
, Michigan State University, East Lansing, USA, 2011

Dit bericht is geplaatst in Master, Master Leren & Innoveren. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.