#MLIDD aanvulling van de reflectie #4-1

Op 28 februari 2013 heb ik op mijn blog al eerder geschreven over de vier in balans monitor. Een monitor over ‘Digitaal leermateriaal’ ICT-infrastructuur’ Deskundigheid’ en ‘Visie’. Een rapport over ICT gebruik en resultaten in het onderwijs.

Onlangs heb ik de ICT & Onderwijs visie van Saxion ingezien en als ik dat lees wordt ik best blij. In deze visie is goed te lezen hoe de visie is opgebouwd en waar er overal rekening mee gehouden wordt. Er wordt een schets gegeven van het omgevingsbeeld waar sterk rekening gehouden wordt met de wensen van de studenten en de ontwikkelingen in de maatschappij. Er is een benchmark gehouden met andere onderwijsinstellingen en er is lering getrokken uit velerlei onderzoeken. Als ik het visie document over het TPACK model leg komen ook alle onderdelen van dit model in de visie van Saxion op ICT en onderwijs terug. Technology staat hoog aangeschreven bij Saxion. Saxion heeft gekozen voor High Tech Systemen en Materialen. Dit is ook terug te lezen in de strategische agenda ‘Durf-Kies-Doe’ 2012-2016. Door hiervoor te kiezen wordt er ook aandacht gevraagd voor ‘state of the art’ pedagogie- en content kennis. Saxion kiest met de visie voor triple A:
• Attractief onderwijs
• Autentiek onderwijs
• Activerend onderwijs
Het vier in balans model wordt ook in de ICT&O visie benoemd. Het ‘digitaal leermateriaal’ is in deze hernoemd naar ‘Digitale studie- en werkomgeving’. Deze benadering is alles omvattend waar de studiesystemen ‘Bison’ en ‘Blackboard’ dan ook weer onder vallen.

Gezien mijn persoonlijke leeroel van de MLI leerlijn Digitale Didactiek zie ik mogelijkheden om de kennisuitwisseling op het web, met studenten onderling en studenten en ondernemers, verder vorm te geven en in de toekomst een plaats te laten krijgen in de leerlijn ‘ondernemen’!

Dit bericht is geplaatst in Master, Master Leren & Innoveren. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.