Prachtig artikel uit een schoolblad

Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen uit een schoolblad. Het betreft een student dat geïnterviewd is en waar algemeenheden in staan die ik totaal niet herken en dan ook de vrijheid neem om daar dan middels mijn eigen blog op te reageren.

Gevaarlijk
Veel studenten vinden een Facebaakvriendschap
met een docent niet kunnen.
‘je moet werk en privé gescheiden houden”,
zegt student xxxxxxxx (forensisch
onderzoeker). “Een docent moet
dus geen Faceboek-vriend van een student
worden. Dan ontstaat er een te vriendschappelijke
relatie en dat kan gevaarlijk
zijn. Een docent hoort boven een student
te staan, maar door Facebaak sta je eigenlijk
op gelijke hoogte. Ik vind dat niet
goed. Bovendien, als je meer weet over het
privéleven van een docent, zou je daar als
student misbruik van kunnen maken. Zoiets
is op mijn middelbare school wel eens
gebeurd.”
Haar mening wordt door veel studenten
gedeeld. ‘je gaat toch ook niet met een docent
uit of zo? Dat gaat te ver. Net zoals
vriend worden op Facebook”, zeggen twee
studenten Crime Science. Toch staan sommige
docenten en andere medewerkers van
Saxion met een open profiel op Facebook,
ontdekten ze. ‘je kunt dan precies zien wat
iemand elke dag doet, ook privé. Ik vind
dat raar. Je kunt het ook afschermen, dat
is veel beter.”

(bron: SAX, redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion, nummer 5, maart 2012)

Gelukkig merk ik dat veel studenten het geen probleem vinden om vriend met de docent te zijn op Facebook, LinkedIn en Twitter. Vriend op sociale media is wat anders dan vriend in real life (IRL). Gezien de mailcappaciteit van de opleiding ontvang ik juist vaak op sociale media berichten die er toe doen. De bovenstaande student vergelijkt de student op het HBO met een scholier van de middelbare school. Als je een student het MBO en het HBO vergelijkt dan vraag ik me af of het niveau van HBO al bereikt is. Verder wordt er gesuggereerd dat je als docent boven de student moet staan. Door je als docent op een gelijk niveau plaats heb je veel sneller een discussie waarom welke methodologie wordt gevolgd en waarom welke theorie wordt gehanteerd. De student leert juist op dat gebied. In het nieuwe leren en werken (voorzover we dat nog gebruiken) is er juist steeds minder een scheiding tussen privé en je professie. Als ik bovenstaande lees dan schrik ik. Dit is de jeugd die in de toekomst iets moet betekenen voor de samenleving. Mochten ze met deze denkwijze afstuderen, dan kruip ik weer de kast in. #oldschool #fail.

Op de valreep kan ik een groot nadeel benoemen van vrienden zijn met studenten. Ze zien je schrijf- en taalvoudten en dan verwijs ik ze graag naar de rechterbovenhoek op mijn weblog en mijn bio op Twitter…. 🙂

– Marco Strijks –

Dit bericht is geplaatst in Onderwijs. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.